Code deploy

Tworzenie i rozwijanie pipeline-ami do zarządzania procesami wdrażania aplikacji, na każdym etapie od developmentu po produkcję.

 • Jenkins
 • Bamboo
 • TeamCity

Portfolio Image

Infrastructure Management

Tworzenie i zarządzanie infrastruktury dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta.

 • AWS
 • On-premise (Proxmox, VmWare, OpenShift)
 • Kubernetes

Portfolio Image

IT Automation

Automatyzacja zarządzania infrastrukturą IT (IaC), instalacja aplikacji na serwerach i wdrażanie nowych wersji oprogramowania. Automatyzacja powtarzalnych zadań przy użyciu narzędzi:

 • Ansible
 • SaltStack
 • Terraform

Portfolio Image

Warsaw Dane kontaktowe

VoIP News

ul. Strumykowa 39E
03-138 Warszaawa

 • +48 664 648 207
 • office@devopsteam.pl
 • NIP: 948-199-26-51
Top